Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Warunki realizacji - posadowienie i eksploatacja instalacji
Warunki realizacji - posadowienie i eksploatacja instalacji
kruszarki gruzu, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
19.10.2021 więcej
Warunki realizacji- budowa 12 budynków do hodowli brojlerów kurzych lub indyków dz. 5/7 obr Solniki
Warunki realizacji- budowa 12 budynków do hodowli brojlerów
kurzych lub indyków dz. 5/7 obr Solniki
05.10.2021 więcej
warunki realizacji - podniesienie kwater 4A i 4b oraz zmiana parametrów kwater 4A i 4B składowiska odpadów w Hryniewiczach
warunki realizacji - podniesienie kwater 4A i 4b oraz zmiana
parametrów kwater 4A i 4B składowiska odpadów w Hryniewiczach
09.07.2021 więcej
Warunki realizacji - instalacja biologicznego przetwarzania odpadów na terenie ZUO w Hryniewiczach
Warunki realizacji - instalacja biologicznego przetwarzania
odpadów na terenie ZUO w Hryniewiczach
02.04.2021 więcej
Warunki realizacji - opinia ponowna - piroliza opon i krakingu plastików w Czarnej Białostockiej dz. nr 1578/62
Warunki realizacji - opinia ponowna - piroliza opon i krakingu
plastików w Czarnej Białostockiej dz. nr 1578/62.
26.03.2021 więcej
Warunki w sprawie rozbudowy stacji demontażu pojazdów o sortowanie odpadów (...) w Kurianach. dz. 27/22 realizacji
Warunki w sprawie rozbudowy stacji demontażu pojazdów o
sortowanie odpadów (...) w Kurianach. dz. 27/22 realizacji
04.02.2021 więcej
Warunki realizacji - wytwórnia mas bitumicznych w Kucharówce gm. Zabłudów
Warunki realizacji - wytwórnia mas bitumicznych w Kucharówce
gm. Zabłudów
29.10.2020 więcej
Warunki realizacji -budowa instalacji do pirolizy opon i krakingu plastików w Czarnej Białostockiej dz. nr 1578/62
Warunki realizacji -budowa instalacji do pirolizy opon i krakingu
plastików w Czarnej Białostockiej dz. nr 1578/62
13.08.2020 więcej
Warunki realizacji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 od km 8 904,92 do km 10 195,00 - ul. Wł. Raginisa w Białymstoku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną.
Warunki realizacji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 od km 8
904,92 do km 10 195,00 - ul. Wł. Raginisa w Białymstoku od
skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do granicy miasta
wraz z infrastrukturą techniczną.
11.08.2020 więcej
warunki realizacji - przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie granulowania w granulatorze na terenie istniejącej Wytworni Mieszanek Asfaltowych (WMA) w miejscowości Hryniewicze
warunki realizacji - przetwarzanie odpadów innych niż
niebezpieczne w procesie granulowania w granulatorze na terenie
istniejącej Wytworni Mieszanek Asfaltowych (WMA) w miejscowości
Hryniewicze
16.07.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się