2020-04-16

KOMUNIKAT - Ograniczenie realizacji zadań ustawowych i statutowych PSSE w Białymstoku

Ograniczenie realizacji zadań ustawowych i statutowych  Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. poz. 491), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku kierując się dobrem klientów jak i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku (dalej zwanej PSSE w Białymstoku), wprowadził do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu PSSE w Białymstoku, dotyczące realizacji zadań ustawowych i statutowych o charakterze publicznym.

 

Oznacza to ,że w PSSE w Białymstoku:

- zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów, w tym przyjmowanie skarg wniosków składanych osobiście,

- we wszystkich sprawach prowadzonych przez Powiatową  Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Białymstoku można kontaktować się telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną albo za pośrednictwem platformy ePuap, z wykorzystaniem podpisu certyfikowanego lub profilu zaufanego.

 

Dane teleadresowe PSSE w Białymstoku znajdują się na stronie głównej www.psse.bialystok.pl  w zakładce "kontakt" oraz na stronie BIP PSSE w Białymstoku w module "informacje teleadresowe".

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się