2018-10-05

Kierownictwo PSSEPAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU

 

lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz

 

tel. 85 7 325 236 wew. 132, 604 991 824, pok. 211ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w BIAŁYMSTOKU

 

lek. Elżbieta Stella Radiukiewicz

 

tel. 85 7 325 236 wew. 130, 604 403 505, pok. 210Oddział Epidemiologii

Kierownik – mgr Magdalena Fiedorowicz

tel. 85 7 325 236 wew. 122, pok. 201


Oddział Higieny Pracy

Kierownik - mgr inż. Waldemar Kulesza

tel. 85 7 325 236 wew. 124, 85 7 222 043, pok. 203


Oddział Higieny Komunalnej

Kierownik - mgr inż. Aneta Marta Hodun

tel. 85 7 325 236 wew. 107, 85 7 222 035, pok. 8A


Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

Kierownik - mgr inż. Bożena Korzeniewska

tel. 85 7 325 236 wew. 116, 607 635 349, pok. 106C


Sekcja Promocji Zdrowia

Kierownik - mgr Teresa Poznańska

tel. 85 7 325 236 wew. 105, 85 7 222 034, pok. 6 


Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik - mgr Beata Grycel

tel. 85 7 325 236 wew. 103, 85 7 222 033, pok. 2


Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik – mgr inż. Małgorzata Kłębek

tel. 85 7 325 236 wew. 119, 85 7 222 040, pok. 108


Sekcja Ekonomiczna

Kierownik (Główna Księgowa) Teresa Halina Cimochowska

tel. 85 7 325 236 wew. 129, 607 635 916, pok. 209


Sekcja ds. Pracowniczych i Administracyjnych

Kierownik – mgr Anna Gryc-Leśniak

tel. 85 7 325 236 wew. 128, 85 7 222 032, pok. 208


Radca Prawny

mgr Iwona Rabiczko (poniedziałek i czwartek)

mgr Małgorzata Sokołowska (wtorek - środa)

tel. 85 7 325 236 wew. 115, pok. 106B

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się