Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy 7 budynków inwentarskich o obsadzie 2592 DJP indyków lub 1400 DJP brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lewsze, gm. Michałowo
uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy 7
budynków inwentarskich o obsadzie 2592 DJP indyków lub 1400 DJP
brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Lewsze, gm. Michałowo
12.04.2019 więcej
Rozbudowa z przebudową budynku chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej w miejscowości Brzozowo Korabie na działce o numerze geodezyjnym 9, gmina Poświętne, województwo podlaskie.
Rozbudowa z przebudową budynku chlewni wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej w
miejscowości Brzozowo Korabie na działce o numerze geodezyjnym
9, gmina Poświętne, województwo podlaskie.
26.03.2019 więcej
Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 192 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie wyniesie 220 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 63/1 i 63/2 położonych w Płonce-Matyskach.
Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 192 DJP (docelowa
obsada w gospodarstwie wyniesie 220 DJP) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach nr 63/1 i 63/2 położonych w
Płonce-Matyskach.
18.02.2019 więcej
Adaptacja istniejących obiektów zakładu tartacznego położonych w Gródku przy ul. Polnej na działkach o nr ewid. gruntów 1515/3 oraz 1515/4, obręb Gródek, gmina Gródek, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Adaptacja istniejących obiektów zakładu tartacznego
położonych w Gródku przy ul. Polnej na działkach o nr ewid.
gruntów 1515/3 oraz 1515/4, obręb Gródek, gmina Gródek, na
stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
07.02.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się