2021-09-14

Zasady zgłaszania kwarantanny przez placówki edukacyjne od 01.09.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o zmianie procedury zgłaszania osób z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażona SARS CoV- 2 w placówkach oświatowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o zmianie procedury zgłaszania osób z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażona SARS CoV- 2 w placówkach oświatowych.

Obecnie w sytuacji wystąpienia zakażenia koronawirusem - zgłoszenia osób do kwarantanny dokonuje instytucja/placówka poprzez stronę gov.pl  wg. wzoru. Dokonując zgłoszenia należy wpisać wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną SARS CoV-2   w ciągu ostatnich 10 dni - niezależnie od tego czy osoby te zostały zaszczepione, czy też  są ozdrowieńcami. Podane informacje o osobach z kontaktu będą weryfikowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, a kwarantanna zostanie nałożona wyłącznie na osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wzór zgłaszania kwarantanny poprzez  stronę gov.pl:

- koronawirus: informacje i zalecenia – kwarantanna zgłoszenie przez formularz online – wypełnij formularz – logowanie ( profil zaufany lub e-dowód) - zgłoś kwarantannę – wypełnij formularz –  zgłoszenie w imieniu instytucji/zakładu, w którym wykryto zakażenie koronawirusem

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się